Sundhed som fag

Vi vil gøre sundhed til et fag i folkeskolen, hvor elever, lærere og forældre sammen kan udforske viden og vaner til et sundere liv.

Sundhed er et fælles anliggende

Sundhed er meget mere end fravær af sygdom, og et sundt liv kræver mere end sund kost og motion. Det handler om livsmod, robusthed, trivsel, glæde, relationer og stærke fællesskaber. Folkeskolen har kontakt med alle landets børn og forældre hver eneste dag, og i skolen dannes vigtige holdninger og vaner. Ved at arbejde med sundhed som et fag kan skolen blive en arena, hvor elever, lærere og forældre i fællesskab udforsker viden og vaner til et sundere liv.

Folkeskolen kan lære os at leve sundere liv

Drømmen er, at folkeskolen sætter sundhed på skoleskemaet og bruger det som anledning til at involvere elever, familier, lærere og fagpersoner som eksempelvis læger, kokke, bønder, arkitekter og fodboldtrænere. Da vi oprindeligt tog fat på sagen sammen med elever og sundhedsprofessionelle opstod der idéer omkring tre temaer: At udvikle skolen som et fysisk sundt sted med gode muligheder for bevægelse. At bruge gode relationer som afsæt til sunde liv. At arbejde med fremstilling, tilberedelse og naturligvis spisning af sund mad. Sundhed er en guldgrube for spændende aktiviteter, der kan berige skoledagen, skabe anledning til samarbejde uden for skolen og hjælpe eleverne til at leve et sundere liv.

Hvem er med?

  • Morten Daus-Petersen
  • Olivia Boe Mortensen
  • Kristin Birkeland
  • Hanne Brandt

Status

Elever fra 9. klasse på N.J. Fjordsgades Skole arbejdede i efteråret 2012 sammen med sundhedsprofessionelle om at udvikle sundhed som et fag i Folkeskolen. Vi lagde vægt på idéer, der gør sundhed til et fælles anliggende og involverer mange forskellige mennesker.

Sagen er ikke længere aktiv men ligger klar til at blive taget op, og drevet videre af en nye kræfter.

Se billeder fra Sundhed som et fag

Aktuelt

Se indlæg om sundhed som fag


Kontakt

Morten Daus-Petersen
morten@sagerdersamler.dk