Social Sundhed

Vi mobiliserer sundhedsfaglige studerende til at være brobyggere mellem socialt udsatte og sundhedsvæsnet.

Der er ulighed i sundhed

Mange socialt udsatte synes, det er svært at kommunikere og være i kontakt med sundhedssystemet, praktiserende læger, sygeplejersker og hospitaler. På samme måde har sundhedssystemet også svært ved at rumme og kommunikere med psykisk syge, misbrugere, hjemløse og andre socialt udsatte. Ofte bliver sygdomme derfor ikke behandlet og følgen kan være alt for tidlig død. Ulighed i sundhed er en realitet, og socialt udsatte – der ofte lever et hårdt liv med misbrug og hjemløshed lever i gennemsnit 22 år kortere end øvrige danskere.

Sundhedsfaglige studerende bygger bro

Vi er i gang at skabe en frivillig gruppe af studerende – hovedsageligt fra de sundhedsfaglige uddannelser, der er brobyggere mellem sårbare, marginaliserede mennesker og sundhedssystemet. På den måde hjælpes det enkelte menneske til bedre at kunne finde hjælp i sundhedsvæsnet – og medarbejdere i sundhedsvæsnet hjælpes til bedre at kunne kommunikere med socialt udsatte. Samtidig vil kommende ansatte i sundhedsvæsenet allerede under deres studietid opnå kompetencer i at arbejde på tværs af specialerne og rumme, være i dialog med og behandle socialt udsatte mennesker i det etablerede sundhedssystem.

Se indslag fra TV Avisen den 1. juni 2016.

Landsbestyrelsen

 • Kristina Louise Bliksted
 • Hanne Hougaard Christiansen
 • Karen Ingerslev
 • Anna Aaby
 • Anja Budde
 • Tabita Dosis Mirembre
 • Sanne Friis Højland

Aarhus lokalbestyrelse

 • Karen Rønø Thingholm (formand)
 • Maria Frøelich
 • Sara Krogsgaard
 • Lars Wegge Andersen
 • Lene Søgaard
 • Rune Baadsgaard Michelsen Hansen
 • Andreas Kornum Vestergaard (næstformand)
 • Lise-Lotte Bundgaard
 • Joke Habben
 • Ulla Søgaard Jakobsen
 • Amina Tumbul
 • Maria Redsted

København lokalbestyrelse

 • Elisabeth Graae (formand)
 • Karen Strand Mathiasen (1. næstformand)
 • Anne Sophie Kvist (2. næstformand)
 • Katrine Tranbjerg Jensen
 • Aria Shwan
 • Joan Radoor Bendix
 • Sanne Friis Højland
 • Tine Dahl Sarup
 • Julie Rie Nielsen
 • Jonas Rønn
 • Nina Høgh
 • Hanne Hougaard Christiansen

MidtVest lokalbestyrelse

 • Jesper Bjørn (formand)
 • Jens De St. Cyer-Sørensen (næstformand)
 • Aleksander Nordhagen
 • Karen Jepsen
 • Johnny Wistisen
 • Bente Hjorth
 • Annete Moesgaard
 • Annette Stær
 • Bente Schleicher
 • Kenneth Kibsgaard


Det sker

Social Sundhed har nu 80 frivillige fra forskellige sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus og har etableret sig  i Herning og København. Lokalafdelinger er på vej i Fredericia og Odense.

Ring 9155 0636 for at komme i kontakt med brobyggere i Aarhus.

Læs mere på Social Sundheds hjemmeside

Se indlæg om Social Sundhed

Kontakt

Kristina Louise Bliksted
klbliksted@gmail.com

Ring 9155 0636 for at komme i kontakt med brobyggere i Aarhus.