Ressourcemenneskene

Vi synliggør og aktiverer styrkerne hos mennesker, der er kommet sig efter misbrug eller dybe psykiske problemer.

Arbejde er afgørende

Det at have et arbejde virker bedst. Både for den enkelte, når det drejer sig om at leve et godt liv – og for samfundet, når det drejer sig om at sikre økonomisk og social bæredygtighed. Vi har alle brug for at bidrage og vi har brug for at alle kan bidrage. Problemet er, at alt for mange står uden for arbejdsmarkedet. Det gælder især for mennesker, der er sårbare på grund af misbrug eller psykiske problemer.

Succes ved at fokusere på styrkerne

Mennesker, som har fundet ud af at leve et godt liv efter mange år med misbrug eller dybe psykiske problemer, er eksperter i forandring. De har en særlig og dyrekøbt erfaring med at miste fodfæstet, gå igennem smerte og bygge en ny og mere robust tilværelse op. Mange har også en helt anden taknemmelighed for livet og en anden tilgang til at tage ansvaret for at livet er godt – både for andre og sig selv. Vi tror på, at den kompetence kan gøre nytte mange steder i samfundet. Drømmen er at skabe en succesrig virksomhed ved at fokusere på styrkerne hos mennesker, der er kommet sig efter misbrug og dybe psykiske problemer.

Hvem er med?

  • Kurt Kyed
  • Morten Daus-Petersen
  • Mette Sørensen
  • Mads Gregersen
  • Agnete Fensvig
  • Ole Bramsen

Status

I 2014 holdt vi en række workshops, hvor vi bragte ressourcemennesker, HR professionelle og forskellige fagpersoner som har erfaring med at arbejde i feltet mellem udsathed og beskæftigelse sammen. Ambitionen var at komme på sporet af “det særlige” som man kan, når man har været igennem en livskrise af den ene eller anden art.

Vi fik et godt billede af styrkerne – og af den attraktivitet, som den type livserfaring har, i forhold til jobs og arbejdspladser. Sagen har inaktiv i en periode, men der arbejdes nu igen på at skabe et konkret forløb i samarbejde med kommuner og fonde.

Aktuelt

Se indlæg om Ressourcemenneskene


Kontakt

Kurt Kyed
petrikyed@gmail.com