Aarhus ER for alle

Aarhus er for alle 1024x400

Vi vil skabe idéer, der bidrager til at alle – også mennesker med særlige behov – kan deltage i og bidrage til Aarhus kultur- og fritidsliv.

Fritidslivet er vigtigt for sammenhængen

Aarhus har et rigt kulturliv, et stort udbud af folkeoplysning og masser af foreninger med aktiviteter indenfor sport og fritid. Byen er desuden europæisk kulturhovedstad i 2017. Kultur- og fritidslivet er vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund. Det er i foreninger og til kulturarrangementer vi mødes på tværs af traditionelle skel. Vi danner sociale netværk, udvider vores horisont, debatterer samfundets udvikling og indgår i vigtige værdifællesskaber. Men er Aarhus’ kultur- og fritidsliv for alle? Kan man være med, hvis man sidder i kørestol? Kan man være med, hvis man har svært ved at forstå dansk eller ikke er opdraget med dansk kultur? Kan man være med, hvis man er afhængig af en frivillig eller professionel hjælper for at komme ud af sit hjem?

En mangfoldig og levende by

Drømmen er, at udvikle kultur- og fritidslivet i Aarhus på en måde, så alle kan deltage og bidrage. Der er mange måder at være med på, og der er mange ressourcer som ikke er i spil. Ved at samle kulturinstitutioner, foreninger, kommune og borgere om at skabe nye idéer kan vi øge tilgængeligheden og involvere flere. Og ved aktivt at involvere mennesker, der har særlige behov, kan vi sammen styrke mangfoldigheden og vitaliteten i Aarhus kultur- og fritidsliv.

Hvem er med?

 • John Liholm
 • Karen Skou
 • Paul Natorp
 • Christian Meilandt Valbak
 • Sara Mønster Frost
 • Astrid Lund-Pedersen
 • Mette Sørensen
 • Kristin Birkeland
 • Elin Christiansen
 • Karen Ransby
 • Søren Bitsch Christensen
 • Malene Andersen
 • Sofus Riishede
 • Lisbeth Crafack
 • Anni Skovby
 • Susanne Falkenberg Andersen
 • Peter Mikkelsen
 • Jens Berner
 • Thomas Heegaard Christensen
 • Anni Sørensen
 • Peter Svarre Christensen
 • Louis Sylvester
 • Marie Bisgaard
 • Mona Solsø

Status

Repræsentanter fra kultur- og foreningslivet samt foreninger, der repræsenterer mennesker med særlige behov, gik på en række workshops sammen om at få konkrete idéer og prøve dem af. Ønsket var at skabe et eksperimentarium for et inkluderende kulturliv.

Det førte til skabelsen af initiativet Godsbanden (med “d” som i “bande”), hvor mennesker med handicap tager aktivt del i Godsbanen, som er Aarhus center for kunst- og kulturproduktion. På grund af et dødsfald blandt initiativtagerne er der midlertidigt pause i aktiviteterne.

Læs om Godsbanden her.

Aktuelt

Se indlæg om Aarhus ER for alle


Kontakt

Paul Natorp
paul@sagerdersamler.dk