Musikhavnen

Vi skaber en ny bæredygtig musikkultur for koncertgængere, spillesteder og musikere.

Vi har brug for en ny musikkultur

Musikken er en kæmpe del af vores liv, men vi er ikke gode nok til at skabe rammer for et bæredygtigt musikmiljø. Mange musikere har svært ved at få løn. De spiller derfor gratis for eventuelt på den lange bane, at kunne få betalte job. Når det tager overhånd, er det et problem, for det fjerner deres livsgrundlag og koster selvrespekt. Mange koncertgængere er generede af måder koncerter foregår på. Ofte er der meget snak, og musikken har ikke længere førsteprioritet. Det handler om øl og snak, og mobilerne stjæler billedet. Mange koncertsteder oplever desuden, at det er svært at få folk afsted til koncerterne. Det sætter pres på billetpriserne og skaber en presset økonomi.

Et kreativt fællesskab for nye idéer

Musikhavnen er et lokalt, kulturelt projekt; et flytbart spillested, hvor stedet ikke er i fokus, men nærmere konceptet. Vi har hverken midler eller ressourcer til at starte et spillested op, men til gengæld har vi et netværk, samt drømme og visioner om kontinuerligt, at afholde events/koncerter rundt omkring i Århus (til at starte med på Sydhavnen). Vi har valgt at placere os på Sydhavnen, fordi der er et spirende miljø for kultur, og fordi vi gennem Sager der Samler og Rethink Activism Folkefestival har skabt os en lang række gode relationer i området.

Vores dogmer er:

Mobilfrit: Vi ønsker at forstærke nærværet, oplevelsen, samt styrke kontakten musiker og lytter imellem – uden alt for meget støj og afbrydelser. Vi er klar over at mobilerne kan give noget opmærksomhed og reklame for musikerne, men de kan også være en forstyrrelse for både publikum og musikere. Vi ønsker ikke at skabe forbud, men snarere at opfordre publikum til at gemme mobilen væk mens der er musik. Gerne med et humoristisk vinkel på tiltaget.

Løn til musikerne: Vi mener, at musikken og andre kreative fag fortjener at blive anerkendt for de håndværk, de er. Det er blevet mere og mere udbredt at musik er gratis, men hvordan skal de mange musikalske ildsjæle kunne skabe sig en levevej uden løn? Hvordan er vi kommet så vidt, at det er helt okay at man eksempelvis i det spirende cafémiljø underbetaler musikken – eller slet ikke betaler? Musikere spiller ofte gratis for at blive hørt, men det er med til at presse de forskellige musikalske lag, således at de der forsøger at leve af musikken professionelt får sværere ved det. Denne kultur vil vi gerne være med til at ændre, ved at aflønne de der ofte spiller gratis – her især originalmusikken.

Nærvær: For hvad er vigtigere end det? I en verden fuld af støj, indtryk og tilbud – kan det være svært at fastholde fokus på det der egentligt betyder noget, samt bringer os glæde. Væren i nuet er mere relevant end nogensinde, og det ønsker vi at tage med ind i lyttekulturen. Vi i Musikhavnen samt folk vi har haft kontakt med, har en oplevelse af at der er meget snak til koncerter, og at det kan være til gene for mange. Det ønsker vi at komme til livs, bl.a. ved at skabe en indretning og atmosfære, der byder nærværet velkommen.

Se denne video fra en koncert i juli 2018, hvor bl.a. SwerVain MiyaGi spillede:

Hvem er med?

  • Robert Snider
  • Louise Holst
  • Dennis Vella
  • Anne Sofie Zacho
  • Laura Østergaard Rasmussen
  • Johanne Xenia Westberg
  • Marcus Baldrian Nørskov


Det sker

Vi har oprettet en forening og arrangerer løbende koncerter primært på Sydhavnen i Aarhus.

Se indlæg om Musikhavnen

Kontakt

Robert Snider
robertsnider@hotmail.dk
28293011

Louise Holst
louise-holst@hotmail.com