Med hjerte for Aarhus

Fællesråd, beboerforeninger og borgergrupper har etableret netværket ‘Med hjerte for Aarhus’ for at værne om byens sjæl, identitet og grønne områder.

Vi værner om byens sjæl, identitet og grønne områder

Vi er en større gruppe af repræsentanter for fællesråd, grundejerforeninger og beboergrupper, der er gået sammen i et netværk. Vores mål er at skærme byen mod ugennemtænkte fortætningsprojekter og arbejde for en ‘kvalificeret fortætning’ dér, hvor det overhovedet skal finde sted.

Vi har besluttet at etablere et netværk, som har til formål at danne ring om Aarhus for at værne om byens sjæl og identitet, samt beskytte, bevare og anlægge nye grønne områder i og omkring Aarhus.

Baggrunden for netværket er, at grupper af borgere rundt om i byen har stået ret alene, når de har kæmpet mod forhastet og ugennemtænkt fortætning i form af boligprojekter i deres nabolag. I netværket  trækker vi på hinandens erfaringer, når vi mødes til netværksmøder og bruger hinandens viden om byudvikling og samarbejdet med kommune og developere.

Netværkets mål

I netværket er vi blevet enige om at arbejde for disse overordnede mål:

 • At Aarhus bevarer sine historiske kulturmiljøer
 • At Aarhus bevarer og fremmer nye grønne åndehuller i byen
 • At styrke beboerdemokrati, indflydelse og involvering i forhold til lokalplaner
 • At kvalificere dialogen med Aarhus Byråd
 • At byudviklingen i Aarhus sker under hensyntagen til sammenhængende bymiljøer, bæredygtighed, klimaaftryk og energi

Hvem er med?

Fællesråd

 • Brabrand-Aarslev Fællesråd
 • Christiansbjerg Fællesråd
 • Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd
 • Fællesrådet for Aarhus K (Ceresbyen, Godsbanen, mv.)
 • Gellerup Fællesråd
 • Midtbyens Fællesråd
 • Mølleparken-Vesterbro Fællesråd
 • Trøjborg Fællesråd
 • Vejlby-Risskov Fællesråd
 • Viby Fællesråd
 • Åby-Åbyhøj Fællesråd

Borgergrupper

 • Aarhus Byfælled – Vision Kongelundens grønne venner
 • Beboergruppen Hasle
 • Beboerne Rudolph Wullfsgade/ Kongsvang Alle
 • Beboerne Skanderborgvej, Bernstorffsvej, Monradsvej og Rewentlowsvej
 • Bevar Skt. Pauls Gades unikke miljø!
 • Høje Hasle Fremtid
 • Foreningen Sydhavnen
 • Nørrestenbro beboerforening
 • Strandvænget Risskov
 • Trafikgruppen Skåde-Højbjerg
 • Øgadegruppen BBM (Byg, Bolig, Miljø)

Grundejerforeninger

 • Ejerforeningen Hasle Torv
 • Grundejerforeningen Klokkerparken, Hasle
 • Grundejerforeningen Vejlby Fed
 • Kongsvang-Skovdal Grundejerforening
 • Rosenvænget Grundejerforening
 • Viby Grundejerforening

Andre foreninger

 • Træer & Landskab

Medieomtale

Byaktivist står i front for ny mobilisering: »Jeg er meget opmærksom på ikke at blive en sur gammel mand« (JP Aarhus, 13/2 2020, betaling)

Bekymrede borgere til byrådet: Hvordan kan en lokalplan laves om efter bare to år? (Aarhus Stiftstidende, 3/2 2020)

Rolighedsvej-sagen: Adskillige borgergrupper og fællesråd sender ‘bekymringsskrivelse’ til politikerne (Lokalavisen, 27/1 2020)

Fælles fodslag for at bevare åndehullerne: Foreninger, fællesråd og boligejere går sammen i netværk (Lokalavisen, 23/8 2019)


Det sker

Vi afholder jævnligt netværksmøder i Sager der Samlers lokaler på Frederiksbjerg, midt i Aarhus. Møderne indeholder typisk til inspirationsoplæg fra medlemmer og eksterne oplægsholdere samt erfaringsudveksling fra de byudviklingsprojekter, vi alle er involverede i. Vi sætter fokus på vigtige og aktuelle emner inden for byudvikling, f.eks. borgerinddragelse, trafik og mobilitet, bykultur og arkitektur samt udvikling af lokalplaner, helhedsplaner og kommuneplaner.

Se indlæg om Med hjerte for Aarhus

Kontakt

medhjerteforaarhus@gmail.com