Borgere som byskabere i stort og småt

Vi undersøger hvordan borgerne i Aarhus kan blive aktive byskabere i stort og småt, og ikke blot brugere af byen.

Retten til byen

Hvad nu hvis man sammen kunne skabe nye boligformer, hvor ambitionen er at knytte boligen tættere sammen til livet i lokalområdet? Hvad nu hvis et gadefællesskab kunne udvikle sig fra at mødes en gang om måneden – for at feje gaden – til at knytte beboerne tættere sammen om nye sociale aktiviteter og større fælles udviklingsprojekter? Hvad nu hvis man spørger ud i lokalområdet om ressourcer og penge til at realisere sin fede idé om at forskønne sit kvarter med kunst? Hvad nu hvis Kommunen allerede venter på at hjælpe os virkelyste borgere med vores drømme?

Borgere som byskabere i stort og småt

Hvordan kan borgerne i Aarhus blive aktive byskabere i stort og småt, og ikke blot brugere af byens fysiske rum? Handlingslyste borgere og nysgerrige politikere inviteres til en bidrage til sagen, hvor vi udforsker, drøfter og udvikler forskellige tilgange til dét at være byskaber.

Vi har i efteråret 2017 udviklet skitserne til bud på en række dogmer, der understøtter udvikling af borgere som byskabere og nye handlingsfælleskaber i byen. Vi har i løbet af foråret 2018 afholdt workshops og undersøgelser med en række af fællesråde i Aarhus Kommune med det formål at øge deres demokratiske legitimitet og handlingskapacitet i byudviklingen i Aarhus.

I efteråret 2018 lavede vi flere filmforevisninger af Jan Gehls film “Livet mellem husene”, med efterfølgende debat om byaktivisme og det gode liv mellem husene. Ambitionen er at samle forskellige aktører i byudviklingssystemet for at skabe kollektiv læring, bl.a. aktive borgere, politikere og medarbejdere fra forvaltningen i Aarhus Kommune.

Se denne film fra projektet “Frederiksbjerg Spirer”, som fandt sted i juni 2018 og samlede borgerne fra Frederiksbjerg i Aarhus om at gøre bydelen grønnere og skabe flere opholdssteder. Det er et godt eksempel på at borgere tager initiativ til at udvikle byen og samarbejder med både kommune og virksomheder:

Se denne film, hvor Jeppe Spure Nielsen i forbindelse med Burning Man European Leadership Summit 2019 i Aarhus fortæller om sin tilgang til byaktivisme:

Intentioner og arbejdstemaer

  • Vi tager medledelse på den fysiske byudvikling ved at skabe rum for konstruktive samtaler og inspirerende workshops, som bakker op om udvikling af borgerdrevne drømme og initiativer
  • Borgerne har ret til byen og skaber byen i stort og småt via konkrete handlinger
  • Den menneskelige faktor skaber livet mellem husene
  • Naturen i byen er vigtig for mennesker og i sig selv. Giv naturen en demokratisk stemme

Hvem er med?

  • Jeppe Spure Nielsen (initiativtager)


Det sker

For tiden bliver meget af engagementet i sagen udlevet konkret igennem Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd og netværket Med hjerte for Aarhus. Tidligere har sagen udfoldet sig gennem initiativerne Frederiksbjerg Spirer (facebook), eksperimentet Aarhus Burns og det internationale Burning Man European Leadership Summit 2019, der blev afholdt i Aarhus.

Se indlæg om Borgere som byskabere i stort og småt

Kontakt

Jeppe Spure Nielsen
jeppe.spure@gmail.com