Analog Netværk Aarhus

Sammen arbejder vi på at kunne sikre lige rettigheder og muligheder for ikke-digitale borgere. Mental og fysisk sundhed gennem analogt nærvær og fællesskab.

Retten til at kunne leve et ligeværdigt liv uden at skulle gennem-digitaliseres

For alle os (ifølge offentlig rapport om digitalt udsatte borgere er det 17-22% af befolkningen), der ikke trives med et digitaliseret liv – er der nu et initiativ til at samles fysisk og dele vores erfaringer og ønsker for et godt liv og sundt samvær for alle. Med og uden smartphone.


Modstykke til ekko-kamre

Vi er forskellige mennesker med meget forskellige tilgange til det at leve et mere analogt og naturligt hverdagsliv. Det fysiske møde er en god mulighed for at se andre mennesker i øjnene og give plads og respekt for forskellighed.

Hvem står bag?

  • Anders B. med flere

 


Det sker

Vi mødes den første onsdag i måneden klokken 15.00 til 18.00.

Sted

Hos Sager der Samler, N.J. Fjords Gade 2, bygning D, 8000 Aarhus C

Her snakker vi om forskellige vilkår og løsninger i forhold til at leve et mindre tvangsdigitaliseret hverdagsliv.

Kontakt

Kom og snak med os om onsdagen.