Sammen om Sundhed: 90 deltagere og 14 nye initiativer

90 engagerede mennesker brugte lørdagen sammen på Folkestedet. Vi kom fra virksomheder, kommune, region, foreninger, uddannelser og mange andre steder fra- og vi skabte 84 ideer og 14 nye initiativer, der kan gøre Aarhus til en sundere by. Nu skal det hele modnes gennem fælles handling.

Sager der Samler er klar til at understøtte denne proces med lokaler, netværk, sparring og hjælp til gode processer. Medlemmer fra seniormentornetværket i Aarhus Kommune og studerende fra entrepreneurship- og sundhedsuddannelserne er aktive medspillere i dette arbejde.

Inden vi gik ombord i dialogerne, der førte til konkrete initiativer, skrev vi problemer og idéer på ark og gav “likes” til dem, der rummede mest energi. Se billeder af 63 problemer her og billeder af 84 idéer her.

Her er en oversigt over de initiativer, der blev sat i værk:

1 Aktionsgruppen Nudge Aarhus: Små kærlige skridt …

Mange lever alene og ensomt. Vi vil skabe ny kultur gennem aktiviteter, der samler forskellighed. Med fokus på afprøvning i praksis vil vi med ”små kærlige skridt” vise vejen og undersøge, hvad der virker – gerne på en humoristisk og kærlig måde gennem konkrete initiativer som f.eks. Helle’s planteinitiativer og Norsgades Gadefejerlaug.

Vi ønsker at arbejde enkelt og praktisk ud fra dogmereglerne: Handling er i fokus. Ingen bøvl. Vi skal turde prøve nyt. Vi skal ville noget med nogen. Vi opsamler de gode erfaringers historie

Hvad er næste skridt?
Hver især eller sammen gør vi os erfaringer med ”små kærlige skridt”.
Vi undersøger begrebet og metoden bag nudging.
Vi inviterede os selv til kaffe hos Morten i Kirkens Korshær inden længe (14 dage – 3 uger). Marianne indkalder.

Hvem er allerede med?
Helle Engelbrechtsen, selvstændig konsulent (lokal aktivist) mail@helleengelbrechtsen.dk
Birgit Balslev, Job & Trivsel Aarhus Kommune birgit.balslev@mail.dk
Rikke Klareskov, Job Center Aarhus kommune Rikke@Klareskov.dk
Morten Aagaard, Kirkens korshær MA@aarhus.kirkenskorshaer.dk
Marianne Thrane, Konsulent marianne.g.thrane@gmail.com
Tina Kjeldgaard, Det opsøgende tandplejeteam SUV, tikje@aarhus.dk

2 Gåvenner

Initiativet handler om glæden ved at gå. Vi mødes til fælles gåture, I nærheden af, hvor vi bor. Med citat af Søren Kierkegaard: “Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går mig fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den.”

Hvad er næste skridt?
Vi laver et opslag til Facebook, sportshaller, købmænd, lokalcentre og daginstitutioner, der inviterer til ugentlige gåture. Mødested: Parkeringspladsen ved Bellevuehallen, hjørnet af Vestre Strand Allé og Nordre Strandvej i Risskov. Tidspunkt: Mandage kl. 17.00 og turen varer 30 min alt efter gangart. Første gang mandag den 12. august 2013

Vi vil gerne invitere til idéudvikling og PR. Næste møde er mandag den 27. maj 2013 kl 17.00 hos Sager der Samler. Alle er velkomne.

Hvem er allerede med?
Marie Kjærgaard, marie.dora.k@gmail.com (kontaktperson, 22669440)
Pia Skadhede, socialraadgiverpiaskadhede@gmail.com

3 Det Multietniske KulturCenter

Det Multietniske KulturCenter er et lokalt baseret center, som søger at omfavne forskellige etniske grupper og som har til formål at medvirke til at fremme medborgerskab-indsatsen samt at styrke den gensidige integration.

Vi vil invitere ressourcepersoner fra forskellige etniske og religiøse grupper i Aarhus til et sonderingsmøde, hvor vi stiller spørgsmålet: Hvad kan vi sammen? Hvad vil vi gøre for vores by?

Hvad er næste skridt?
Vi mødes den 21. maj kl. 18.00 – 20.00 hos Sager der Samler for at lave en invitation og planlægge mødet. Alle interesserede er velkomne.

Hvem er allerede med?
Afonso Justino Waco, lorna.davis4@gmail.com (kontaktperson, 24812959)
John Kabeya
Augustin Ntambwa
Eva Leth Laursen, elethlaursen@grundfos.com
Kristin Birkeland, kristin@sagerdersamler.dk
Paul Natorp, paul@sagerdersamler.dk

4 Aarhus mod madspild

Alt for meget mad går til spilde. Det er ikke sundt. Vi vil skabe nye løsninger, der forhindrer madspild og hjælper os til at værne om vores fødevarer.

Hvad er næste skridt?
Vi mødes den 29. maj kl. 10.00 hos Sager der Samler for at folde idéen ud og planlægge hvordan vi vil arbejde med at realisere den.

Hvem er allerede med?
Abarna Kukathasan, 142472@viauc.dk (kontaktperson)
Ajla Dzubur, aajlad@gmail.com
Morten Daus-Petersen, morten@sagerdersamler.dk

5 Social sundhed

Ulighed i sundhed en realitet, og socialt udsatte har et væsentligt kortere liv end en gennemsnitsdansker.

Vores drøm er at skabe en frivillig gruppe af studerende – hovedsageligt fra de sundhedsfaglige uddannelser, der skal agere som brobyggere mellem de socialt udsatte og sundhedssystemet. På den vis håber vi, at de socialt udsatte kan lære at håndtere det stadigt mere specialiserede sundhedssystem og at det fremtidige korps af læger, sundhedsplejersker mv. kan lære at rumme de socialt udsatte.

Hvad er næste skridt?
Mailliste
Rammer for undervisnings forløb
Hvervning af frivillige
Følge op på kontakter fra 4. maj 2013
Projekt beskrivelse

Vi er ved at planlægge næste møde. Skriv til os, hvis du gerne vil være med.

Hvem er allerede med?
Helle Bay, mail@hellebay.dk
Kristina Louise Bliksted, klbliksted@gmail.com (kontaktperson, 22415914)
Kurt Kyed, kky@aarhus.dk
Maria Hjorth Jensen, mariahjorth88@gmail.com
Rasmus Bræmer, braemer@live.dk
Sofie Kirstein, sofie.kirstein@hotmail.com

6 Ressource portal til børn og unge

Vi vil sætte fokus på etablering af en portal der linker til eksisterende virksomheders og institutioners tilbud og indsamler nye ressourcer til det fortsatte tilbud.

Hvad er næste skridt?
Invitation til netværksmøde omkring dannelse af en fælles ressource portal. Vi mødes torsdag den 15. august kl. 19.00 hos Sager der Samler. Alle med interesse er velkomne.

Hvem er allerede med?
Babak Mataee, babakmataee@hotmail.com (kontaktperson, 26749949)

7 Studerende og ældre bor sammen

Mange ældre er ensomme og mange studerende mangler en bolig. Vi vil gøre noget ved de to problemer på samme tid ved at skabe en måde som hjælper ældre med ekstra plads i boligen til at give husly til studerende. I første omgang kan initiativet startes med fælles måltider i samarbejde med projektet ”Spisevenner”.

Hvad er næste skridt?
Research og facts
Konceptualisering – projekt beskrivelse og pitch
Cleare i forhold til Lokalcenteret
Økonomi og format

Vi mødes inden sommerferien. Tag kontakt, hvis du gerne vil bidrage.

Hvem er allerede med?
Cecilie Mortensen, Borgmesterens Afdeling, cmo@aarhus.dk (kontaktperson, 24592770)
Jens Peter Jensen, MidtLab, jens.peter.jensen@midtlab.dk
Carl Aksel Kragh Sørensen, Ældrerådet, caks@petersminde.dk
Susanne Kolle, susanne@kolle.com
Camilla Kaspersen, kaspersenc@gmail.com
Louise Margrethe Arildsen Jacobsen, lou.aril.jak@gmail.com

8 Hjem-IS squad

Sagen drejer sig om at sprede bevægelsesglæde i lokalsamfundet ved at lave impulsive fællesskaber omkring bevægelse. Hjem-IS bilen kører sin faste rute i nærmiljøet og ringer med klokken. I bilen sidder hjemismanden sammen med en frivillig, som har lyst til at inspirere til bevægelse blandt mennesker, lige der hvor bilen gør holdt. Når klokken ringer og Hjem-IS bilen kører forbi dit hus, er det ikke kun en mulighed for at købe is, men også bevægelse i fællesskab.

De frivillige som sætter aktiviteterne i gang kan være fra de lokale fritidsklubber, idrætsstuderende, rollemodeller eller noget helt tredje. Vi forestiller os at Hjem-IS manden kan bruge disse happenings som PR og til at skabe ekstra salg, mens vi inspirerer til bevægelse sammen.

Hvad er næste skridt?
Invitere interesserede via Sager der samler
Undersøge Hjem-IS
Opslag der søger ildsjæle
Kort beskrivelse af koncept

Vi mødes mandag den 10. juni kl. 19.00 hos Sager der Samler.

Kom hvis du har lyst til at være med på projektet som frivillig, organisator eller noget helt tredje – hvis du har spændende eller bare har lyst til at høre mere.

Hvem er allerede med?
Iben Nelson, nelson.iben@gmail.com, 51949979
Line Bilgrav, line_bilgrav@hotmail.com, 61688983 (projektleder)
Betina Ringby, btr@ucn.dk, 72690967

9 Generationernes Hus og “fællesskabende relationer”

Vi vil arbejde med relationer som fundament for sundhed og undersøge hvilke aktiviteter, der vil kunne fungere i et generationernes hus med plads til både børn, unge, ældre og gamle. Vi vil også undersøge hvordan denne måde at arbejde med relationer på kan bredes ud til andre områder som f.eks. arbejde og læring.

Næste skridt?
Lave en U-Proces for at folde ud hvor ”fællesskabende relationer” også kan komme i spil og hvor, det er let at gøre noget, så der kommer handling.

Vi mødes tirsdag den 21. maj kl. 15.30 – 17.30 hos Sager der Samler.

Hvem er allerede med?
Nicolai Jacobsen, nija@aarhus.dk
Susanne Hostrup Lanstorp, susannelanstorp@hotmail.com
Viv Villsen; viv.villsen@gmail.com
Mette Møller Stenkær, mettemiller67@yahoo.dk
Line Falk, falk.line.b@gmail.com
Inger Aarup, inger@ingeraarup.dk
Lis Fenger, lef@aarhus.dk
Ole Hein, ole@3generationer.dk

10 Lån en borger

Vi vil skabe et system, der giver mulighed for, at man kan ”låne en borger” med en særlig erfaring, når et nyt frivillighedsprojekt skal sættes i værk.

Hvad er næste skridt?
Præsentere for Aarhus Kommunes organisationer, der arbejder med frivillighed: Findes der lignende initiativer kommunalt, nationalt eller internatonalt.
Undersøge om projekter kan integreres i allerede eksisterende rammer?
Holder vores ide? – professionel vurdering
Procesdesign – Hvad er frivilligt? /Hvad er kommunalt?
Er det katedralen eller bazaren der kan implementeres?
Opbygge databasen
Gamification el. lign. som motivation for brug. Etik skal undersøges.

Vi er ved planlægge et møde. Tag kontakt, hvis du gerne vil være med.

Hvem er allerede med?
Anne Dall, annedalls@gmail.com
Søren Andersen, post@bargo.dk
Otto Ohrt, oto@aarhus.dk (60206554 indkalder til møde)
Linda Oddershede, linda.oddershede@mail.dk
Sune Sindberg, sunesindberg@gmail.com

11 Grænseoverskridende bevægelsesdag

Der er planlagt en dag med bevægelsesaktiviteter tirsdag den 20. juni ved Folkestedet.

Hvad er næste skridt?
Opsamling på aktiviteter/ udbydere/ steder (via mail)
Undersøge om tidsrammen kan ændres 10-15 (møde med MSO+Sport & Fritid i uge 19)
Få budskabet ud, kommunikations kanaler (via mail)

Hvem er allerede med?
Birgitte Søndergaard, birson@aarhus.dk (kontaktperson, 41856605)
Anne, Tøttrup, anne_toettrup@msn.com
Jan Nørmark, jnmassage@mail.dk

12 Vende ressourcesvage til ressourcestærke

Vi vil hjælpe med at udvikle en bedre forståelse for og bedre metoder til at delagtiggøre borgere, der sædvanligvis bliver betragtet som ressourcesvage. Det er for eksempel i samskabelse af nye løsninger, som har betydning for dem selv og det omgivende samfund.

Hvad er næste skridt?
Vi stiller os til rådighed som et ressourceteam, der kan kontaktes når man har brug for sparring, gode råd og direkte kontakt til målgruppen.

Hvem er allerede med?
Peter Mikkelsen, pemi@aarhus.dk (kontaktperson, 51575517)
John Liholm, jlo@aarhus.dk
Kurt Kyed, kky@aarhus.dk
Karen Ingerslev, karen.ingerslev@midtlab.dk
Camilla Gliemann, camilla@akupunkturakademiet.dk
Tina Kjeldgaard, tikje@aarhus.dk
John Fredensborg Lassen, johnlass@rm.dk

13 Borgere med handicap som ligeværdige medborgere i byens fritids- og kulturliv

Initiativet går ud på at udvikle idéer til, hvordan borgere med handicap kan deltage i byens fritids- og kulturliv som ligeværdige medborgere.

Hvad er næste skridt?
At oprette en dialoggruppe der udvikler konkrete ideer. Kontakt John på mail, herefter laver vi en mødeaftale.

Hvem er allerede med?
John Liholm: jlo@aarhus.dk

14 Sundhed som et fag i Folkeskolen

Dette initiativ går ud på, at vi vil skabe et fag i folkeskolen, som hedder “Sundhed”. Det indeholder idræt, seksualundervisning, læring om kroppens opbygning – hvad sker der når man træner? – læring om kost og hjælp til udvikling af sociale kompetencer – hvad gør vi for at inkludere hinanden?

Hvad er næste skridt?
Vi vil invitere til et møde for at folde idéen ud og skabe overblik over, hvordan vi vil arbejde. Alle er velkomne til at deltage.

Hvem er allerede med?
Olivia Boe Mortensen, olivia.knirke@gmail.com
Morten Daus-Petersen, morten@sagerdersamler.dk
Kristin Birkeland, kristin@sagerdersamler.dk
Hanne Brandt, hanne_brandt@hotmail.com

Tak for godt arbejde. Vi glæder os til modne initiativerne sammen.

Share:

Kommentarer ( 0 )

    Skriv en kommentar

    Din email-adresse vil ikke blive offentliggort. Obligatoriske felter er markeret med *