Najima

Vi arbejder for rettigheder og opbakning til børn og unge, der vokser op med en dobbeltkulturel baggrund i Danmark

Det er svært at være teenager – og dobbelt så svært i en dobbeltkultur

Mange børn og unge, der vokser op med en dobbeltkulturel baggrund, oplever nogle helt særlige udfordringer. De kommer i klemme mellem normer og traditioner i det danske samfund og i deres forældres kultur. Ofte er deres familier også under pres på grund af traumer fra krig og de mange udfordringer, der følger af at skulle etablere sig i en anden kultur. Som en konsekvens af dette risikerer de unge at blive sendt på genopdragelse i deres forældres hjemlande mod deres vilje. Det sker ofte på grund af pres fra omgivelserne og har ofte store personlige omkostninger for de unge. Men det er vanskeligt at gøre noget ved, fordi genopdragelsesrejser er tabubelagte. De unge tør ikke tale om det og stoler ikke på nogen.

Vi bryder tabuet og bygger bro

Lul Omar, som er initiativtager til Najima, har selv oplevet at blive sendt på genopdragelse. Ved at dele sin egen fortælling og invitere til dialogmøder og workshops, hjælper hun med at bryde tabuet. Projektet tilbyder derudover et fællesskab, hvor man ikke er alene og kan få hjælp til at komme i dialog med mennesker, der kan hjælpe, og navigere i en vanskelig situation mellem familie, samfund og modsatrettede krav. Initiativet skal hjælpe de unge og familierne med at blive mere bevidste om egen situation og at vide hvilke muligheder, de har for at få hjælp fra andre, herunder kommunen.

Udover foredrag arbejder Najima med brobygning ved helt konkret at ledsage og støtte teenagere og familier til en god kontakt med myndigheder, kommunal tilbud og andre ressourcer, der kan hjælpe i en vanskelig situation.

Najima er organiseret som en forening, der med udgangspunkt i danske love og FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder arbejder for rettigheder og opbakning til børn og unge, der vokser op med en dobbeltkulturel baggrund i Danmark.

Foreningen arbejder for på lang sigt at opnå følgende mål:

  • Ingen børn og unge får krænket deres rettigheder. Herunder specifikt, at ingen bliver sendt til genopdragelse mod deres vilje, og at alle, der er blevet sendt på genopdragelse, har mulighed for at komme hjem igen
  • Det anses ikke som en naturlig og legitim handlemulighed for familier at sende deres børn på genopdragelse mod børnenes vilje.
  • Alle myndigheder er tydelige og tilgængelige i sager om genopdragelse.
  • Alle, som har fået krænket deres rettigheder i forbindelse med genopdragelse, får opbakning, støtte og en stemme.

Se vedtægter for Najima

Hvem er med?

  • Lul Omar
  • Christina Lehtinen (formand)
  • Paul Natorp
  • Kristin Birkeland
  • Ditte Klöcker Jepsen

Det sker

Najima holder foredrag om genopdragelse og er ved at forberede et kursusforløb for mødre med teenagebørn. Følg med på Facebook.

Se indlæg om Najima

Kontakt

najimainfo@gmail.com