Mens vi venter

Vi er et fællesskab, hvor vi skaber rum til systemkritik, handlekraft og heling af vores mentale helbred gennem vidensdeling, kreativitet og medmenneskelighed.

Mange står alene og mister håbet

Vi bliver stressede, angste og deprimerede som aldrig før til trods for, at vi lever i et af verdens største velfærdssamfund. Der bliver pøset penge i systemer for systemernes skyld, snarere end for en bedre behandling af mennesket. Behandlingen man får er kortvarig, kortsigtet og uden reel helbredende virkning, da det ofte er symptombehandling.

Med de lange ventetider i psykiatrien og hos de praktiserende psykologer oplever mange at stå alene om at få skabt den egentlige forandring, der er nødvendig for at få det bedre. Mange mister håbet og oplever at få det værre i den tid de sidder fast i uendelige ventelister, hvor man ikke selv har nogle handlemuligheder. Det efterlader mange med følelser af afmagt, ensomhed og frustration over at blive tabt i systemet.

Vi tager vores mentale helbred i egen hånd og tager handlekraften tilbage

I Mens Vi Venter drømmer vi om et rummeligt samfund, hvor man bliver set, hørt og forstået ud fra den livssituation man er i og med udgangspunkt i det menneske man er. Vi drømmer om et samfund, hvor vi arbejder på at finde roden til problemerne fremfor at symptombehandle, medicinere og sygeliggøre. Vi vil bidrage til at skabe et system, hvor der er tid, ro og rum til at møde mennesket med relationelt nærvær.

I Mens Vi Venter vil vi gå forrest i kampen for at skabe den nødvendige forandring, der skal til for at vi kollektivt kan få det bedre. Vi starter indefra og skaber rum for handlekraft, nærvær og hjælp til fælles-hjælp gennem kultur, kreativitet og vidensdeling. Derudover ønsker vi at give stemme til de gode alternative tilgange til det psykisk lidende menneske.

Mens Vi Venter er en sag, som henvender sig både til dem, der selv er psykisk sårbare og som ønsker at tage handlekraften hjem, dem som generelt er nysgerrige på at lære mere om livets sårbarheder og muligheder, samt dem som vil være med i kampen om et bedre behandlingssystem.

Hvem står bag?

  • Marianne Daugaard
  • Signe Brandenborg Andersen

Det sker

Vi arrangerer foredrag og workshops m.m. primært hos Sager der Samler, N.J. Fjords Gade 2, bygning D, 8000 Aarhus C. Følg med på vores Facebookside, hvis du er interesseret i at deltage.

Kontakt

Marianne Daugaard
mariannedaugaard91@gmail.com