Bliv medlem

Hvis du leder efter noget at brænde for og gerne vil engagere dig sammen med andre? Så bliv medlem i Sager der Samler og vær med i en bevægelse af mennesker, der er tager aktivt del i udviklingen af samfundet. Både borgere og virksomheder kan være medlemmer.

Om medlemskabet som borgerEt medlemskab i Sager der Samler drejer sig om at være medskabende. Du er med i et mangfoldigt fællesskab, der engagerer sig for at samarbejde, lære (både menneskeligt og fagligt) – og for at handle med en ambition om at skabe synlige forandringer. Se vedtægter for foreningen Sager der Samler

Som medlem er du med til aktiviteter, hvor vi mobiliserer mennesker og idéer omkring væsentlige udfordringer i samfundet. Vi arbejder med sager, vi kan samles om. Lige nu falder de indenfor temaerne Fra sygdomsbehandling til sundhedsskabelse, Fra tøven til grøn handling og Uddannelse frem for udskillelse.

Som medlem er du med til …


Værkstedsdage

Vores arbejdsform er værkstedet, hvor vi mødes for at lære og handle sammen. Sager der Samler har lokaler, netværk og gode værktøjer til samarbejde og innovation. Arbejdet er hands on, det er udforskende og det skal føre til handling. Et godt eksempel er udvikling af Sundhed som et fag i Folkeskolen i samspil mellem elever og sundhedsprofessionelle.


Inspirationsmøder

Vi inviterer til dialoger med mennesker, der kan inspirere os. Det kan både være lokale eller internationale profiler, der møder op med en særlig erfaring, vi kan lære af. Vi lægger vægt på at skabe møder, hvor alle kan være aktive og hvor de sager, vi selv er optaget af, kan komme i spil. Et eksempel er dialogen med Bliss Browne fra Imagine Chicago.


Metode inspiration

Sager der Samler bygger på samarbejde og udvikling gennem praktisk afprøvning. Vi afholder arrangementer, hvor vi giver indføring i viden og metoder indenfor innovation, samskabelse, designtænkning og nye former for ledelse. Det er hands on og giver inspiration og færdigheder til arbejdet med sagerne (og sikkert også til arbejdet med andre ting).


Om medlemskabet som virksomhedMedlemskabet drejer sig om godt samfundsborgerskab for virksomheder (den lidt mere mundrette betegnelse på engelsk er corporate citizenship). Medlemskabet for en virksomhed er knyttet til en eller flere navngivne ansatte, der er medlemmer som borgere – og det fungerer dermed som en overbygning.

Medlemskabet giver alle de ansatte, der er medlemmer i Sager der Samler, ret til at deltage i aktiviteter der er særligt tilrettelagt for virksomheder. Aktiviteterne har fokus på at arbejde med hvordan udvikling af medarbejdere og forretning kan kobles til udfordringer, der berører os på samfundsniveau.

Som medlem er virksomhedens ansatte med til …


Netværksarrangementer

Sager der Samler rummer stor mangfoldighed – også fagligt. Og mennesker samles på tværs af brancher omkring en fælles sag. Vi inviterer til arrangementer med særligt fokus på at skabe relationer mellem professionelle, der kan inspirere og hjælpe hinanden i forhold til arbejdet med et bestemte udfordringer eller forretningsområder. Det kan f.eks. være indenfor bæredygtighed eller sygdomsbehandling.


Fora for kompetenceudvikling

Vi skaber fora og forløb, der fokuserer på nye former for ledelse og samarbejde. Arbejdsformen i Sager der Samler bygger på en (tvær)faglighed, som i stigende grad bliver afgørende, når kompleksiteten stiger: Medarbejdere skal kunne samskabe med deres kunder, ledere skal kunne skabe bevægelser og innovationen rækker ud over virksomhedens grænser.


Innovationsfællesskaber

Vi danner innovationsfællesskaber mellem virksomheder på tværs af sektorer og brancher, hvor forretningsudvikling kobles med behov i samfundet. Det giver små og mellemstore virksomheder, der ikke har egne udviklingsafdelinger, nye muligheder for at arbejde med innovation. Og det giver offentlige forvaltninger nye muligheder for samspil med andre sektorer.


Praktisk om medlemsskab og tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde formularen nedenfor. Når vi har modtaget din tilmelding og godkendt dit medlemskab vil du modtage en bekræftelse med et medlemsnummer. Du har herefter ret til at deltage i aktiviteter i Sager der Samler og du vil blive inviteret til generalforsamlingen, hvor du har stemmeret.

.

 

Kontingent

Borger: Kontingent per år: 600 kr. (inkl. moms)
Borger, reduceret kontingent: 200 kr. (for studerende, arbejdsløse og pensionister) (inkl. moms)

Virksomhed, 1-49 ansatte: Kontingent per år: 2.000 kr. (ekskl. moms)
Virksomhed, over 50 ansatte: Kontingent per år: 3.000 kr. (ekskl. moms)